Wat is 025?

025 Arnhem Nijmegen - C patroon

"Samen Werken wij aan een sterke culturele regio, samenwerken is doen."

Wat is 025?

025 is de cultuurregio Arnhem, Nijmegen en de omliggende gemeenten. 025 is een samenwerkingsverband op initiatief van het Cultureel Netwerk Arnhem (CNA), Cultureel Netwerk Nijmegen (CNN), de steden Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland.

Het doel is het stimuleren van zowel uitwisseling als samenwerking tussen culturele instellingen, kunstenaars, makers, de creatieve sector en maatschappelijke organisaties.

Net als de andere cultuurregio’s in ons land, kent 025 haar oorsprong en aanleiding in het beleid van het Ministerie van OCW, waarin gesproken wordt over een verschuiving van de focus naar de stedelijke cultuurregio’s vanaf 2021. De betrokken instellingen uit Arnhem en Nijmegen omarmden het idee van harte en ontwikkelden met elkaar het Groeidocument.

Wat willen wij bereiken?

  • versterking van de culturele samenwerking tussen instellingen, cultuurnetwerken en overheden in de stedelijke regio;
  • een cultuuraanbod dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van het publiek;
  • een kansrijk en onderscheidend cultuurprofiel;
  • en een nog stevigere infrastructuur.

025 is een netwerk in ontwikkeling, organisch groeiend vanuit CNA, CNN, de twee gemeenten en provincie Gelderland. Deze samenwerking bouwen we verder uit in proeftuinen en projecten. Iedereen die zich verbonden voelt met onze ambities, nodigen we uit om aan te haken.