Amateurkunst Aanbieders Arnhem bundelen krachten

Amateurkunst Aanbieders Arnhem bundelen krachten

Begin 2021 is het Amateurkunst Aanbieders Arnhem overleg (AAA) opgericht. Dit platform, een initiatief van Huis van Puck en Rozet, heeft als doel om de belangen van alle betrokkenen bij de amateurkunst te behartigen en de kwetsbare situatie van de amateurkunst in beter in beeld te brengen.

Niet alleen professionals in de culturele sector worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Ook het leven van culturele amateurs is grotendeels stil gevallen. Al bijna een jaar lang zijn er weinig of geen mogelijkheden om deel te nemen aan dans-, muziek-, beeldende kunst- of toneellessen. Door de lockdown zijn voorstellingen en exposities niet meer mogelijk. Inkomsten vallen weg. Leden zeggen hun lidmaatschap op en ook contributies vallen weg. Dit heeft dramatische gevolgen voor het functioneren van de gehele amateurkunstensector.

Rozet en Huis van Puck hebben al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis geconstateerd dat de amateurkunstensector belang heeft bij een betere organisatie. AAA bundelt middelen en kennis om problemen zichtbaar te maken en het belangen te behartigen.

In een korte tijd hebben meer dan 40 zelfstandigen en organisaties zich aangesloten bij het AAA platform. Maandelijks komen zij bij elkaar waarbij kennis, ambities en plannen gedeeld worden. Om de kennis te verdiepen zal dit voorjaar een onderzoeksopdracht worden geformuleerd voor studenten HAN, waarmee meer inzicht wordt verkregen in wat er nu leeft in de wereld van de amateurkunst.

Aanmelden voor AAA kan via info@amateurkunstaanbieders-arnhem.nl

Meer weten? Lees het Beleidsplan Amateurkunst Aanbieders Arnhem of stuur een mail naar info@huisvanpuck.nl